Welkom

Welkom

De Pastorale Eenheid Maria ster der zee is het ankerpunt,

de basis, van de christelijke geloofsgemeenschap

in Blankenberge-Uitkerke en Groot-Zuienkerke.

Inwoners, toeristen en mensen met een tweede verblijf weten zich welkom

en aanvaard in deze gemeenschap van gelovigen.


De pastorale eenheid behoort tot het bisdom Brugge en welbepaald tot het decanaat Oostende-Blankenberge.


Wat geschiedenis

De Federatie Blankenberge is op 3 februari 1996 ontstaan uit de parochies Sint-Rochus,

Sint-Antonius en Sint-Amandus. Ondertussen spreken wij sinds 2013 van de ParochieFederatie Blankenberge,

en zijn reeds een tijdje op weg met een InterParochiaalTeam. Eén gemeenschap, één team, drie kerken.


De Federatie Zuienkerke is in augustus 1999 ontstaan uit de parochies Sint-Michiel (Zuienkerke),

Onze-Lieve-Vrouw (Meetkerke), Sint-Bavo (Houtave) en Sint-Bartholomeus (Nieuwmunster)

onder de hoede van een federale stuurgroep.


Op 1 maart 2017 werden wij ParochieFederatie Blankenberge-Zuienkerke met zeven kerken

en volop aan het werk om uit te groeien tot een Pastorale Eenheid.


Sinds 19 november 2017 zijn wij pastorale eenheid maria ster der zee blankenberge zuienkerke

Waar staan wij voor

Door het evangelie geïnspireerd willen wij bezielde getuigen zijn die mensen uitnodigen een persoonlijke relatie met God op te bouwen en zo te groeien in geloof en mee te werken aan een levendige geloofsgemeenschap die toekomst in zich draagt. Met Maria, Onze-Lieve-Vrouw, de Moeder van Jezus, Moeder van de Kerk, als onze patroonsheilige willen wij geregeld, -net zoals de eerste leerlingen- bij haar thuiskomen om te herbronnen.

Maria, die voor allen een lichtbaken wil zijn en ons wil leiden op de weg naar God.


Als pastorale eenheid in Blankenberge en Zuienkerke vormen wij één enthousiaste geloofsgemeenschap van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God.

In die geloofsgemeenschap heeft zo ieder zijn eigen taak en telt iedereen mee: de kernchristenen die het vuur brandend houden, de trouwe kerkgangers, onze mensen met een tweede verblijf of vaste toeristen, evenals de toevallige voorbijgangers die even de kerk “binnenwaaien”…

Wij willen een hartelijke en gastvrije gemeenschap zijn voor alle zinzoekers, gelovigen maar ook voor de niet- of andersgelovigen.


Als een gemeenschap van gedoopten, die kring vormen rond Jezus, werken we aan een kerk van vertrouwen die de Vreugde van het Evangelie wil uitdragen: samen herder zijn met zorg, aandacht en verantwoordelijkheid. 


Concreet willen we ons geloof uitstralen op verschillende domeinen: in de verkondiging en catechese, in het vieren van de liturgie en in gebed, in de zorg voor mensen via solidariteit en gemeenschapsopbouw, en door een goede bron van communicatie.