Kersttijd

Kersttijd

De kersttijd begint in de Kerstnacht en eindigt met het doopsel van de Heer

 

Kerstmis, menswording, sleutel tot vrede

Net zoals Maria en Jozef kunnen ook wij goddelijke vrede in ons hart ervaren.

Gods vrede kan op vele manieren tot ons komen: doorheen de liefde van onze familie, als we onze gaven tot ontplooiing laten komen, of zelfs als we een rustige wandeling maken in een park.

De vrede die we in elk van deze situaties ervaren is echter maar een gedeelte van de volle vrede die God ons wil geven. Hij wil dat we onder alle omstandigheden vervuld zijn van vrede, van zijn vrede, zelfs in de meest pijnlijke en moeilijke momenten.

 

In de kern heeft deze goddelijke vrede alles te maken met verzoening en omvorming.

Deze vrede mogen we leren kennen op het moment dat we tot het besef komen dat Jezus ons verzoend heeft met de Vader in de hemel, en dat we in ons hart weten dat het tussen God en ons goed zit. Aan beide voorwaarden moet voldaan zijn: een besef dat Jezus ons verzoend heeft, en een gezuiverd geweten, dat eraan te danken is dat we onze zonden aan Jezus beleden hebben en van Hem vergeving ontvangen hebben. Als aan beide voorwaarden voldaan is dan kunnen we Gods vrede kennen, ongeacht hoe de uiterlijke omstandigheden van ons leven ook zijn.

Net zoals bij Maria en Jozef is onze vrede dan niet gebaseerd op het feit dat alles gaat zoals wij het zouden wensen, maar op de ongelooflijke diepte van Gods liefde voor ons.

 

We weten allemaal dat Kerstmis een tijd is van liefde, van samenzijn als familie, van attenties.

Maar er is iets wat nog belangrijker is: Kerstmis is de tijd om ons te verheugen om onze redding, en om God te danken voor de manier waarop Hij met ons aan het werk is.

Laten we genieten van de goddelijke vrede als we Kerstmis vieren met onze familie en vrienden. Laten we ook naar Jezus toe gaan en Hem vertellen dat het het diepste verlangen van ons hart is met Hem een goede en liefdevolle relatie te hebben.