Agenda

Agenda

Gezien de recente corona-maatregelen

zijn alle weekendvieringen en andere activiteiten opgeschort tot minimaal 1 maart 2021


Reeds geplande doopvieringen worden verplaatst naar een latere datum


Uitvaartdiensten: maximum 15 personen toegelaten


Sinds dinsdag 15 december 2020

zijn er terug weekdagvieringen met maximum 15 aanwezigen, dit volgens het schema van oudsher:

Sint-Rochus om 9.30 uur

Sint-Antonius om 18.00 uur

Vormselvieringen & Eerste Communie 2021


De Vlaamse bisschoppen hebben beslist dat de tussen Pasen en Pinksteren 2021 geplande vormsels pas na de zomervakantie zullen plaatsvinden.


Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.     


Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober.


Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.


Nieuwe data voor Vormsel en Eerste Communie

worden hier eind februari gepubliceerd!

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Ik begrijp het