Agenda

Agenda

Vieringen: raadpleeg onze Nieuwskrant


Vormselvieringen & Eerste Communie 2021


De Vlaamse bisschoppen hebben beslist dat de tussen Pasen en Pinksteren 2021 geplande vormsels pas na de zomervakantie zullen plaatsvinden.


Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.     


Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober.


Nieuwe data: Vormsel en Eerste Communie


Tot en met het bouwverlof kunnen er in de Sint-Antoniuskerk van Blankenberge wegens renovatiewerken géén diensten doorgaan!!