Rouwpastoraal

In de pastorale eenheid is er een gemotiveerde werkgroep 'Rouwpastoraal' aan de slag.

Mensen die ruim een maand na het verlies van uw geliefd familielid, partner,

langskomen voor een vrijblijvend gesprek én met een uitnodiging tot deelname aan de eucharistieviering ter nagedachtenis voor uw overledene.


Ook naar aanleiding van Allerzielen (2 november) wordt u als nabestaande uitgenodigd op de Allerzielenviering waar alle overledenen die het voorbije jaar in de kerk ten grave gedragen werden

herdacht worden.

Aan het slot van deze dienst wordt het gedachteniskruisjes van de overledene samen met een intentiekaarsje en een gedachteniskaartje aan de familie overhandigd.


Gedachtenisvieringen Allerzielen 2024


uur en locatie van de vieringen  volgt nog zodra beschikbaar

Rouwpastoraal