Uitvaartliturgie

Vooral op moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid nemen bij het overlijden van een geliefd familielied, wil de Kerk gelovig en hoopvol nabij zijn.

 

Er zijn veel manieren mogelijk om afscheid te nemen.

Als kerkelijke gemeenschap vervullen we daarin onze eigen rol.

Daarbij beogen we een integrale zorg voor stervenden en rouwenden.

 

Bij een kerkelijke uitvaart verwittigt de begrafenisondernemer zelf het secretariaat,

van waaruit dan contact opgenomen wordt met een priester of diaken.

De aangestelde voorganger (priester/diaken) maakt dan een afspraak voor een gesprek met de familie van de overledene.

 

In de eerste plaats is deze ontmoeting bedoeld als blijk van medeleven en steun in moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid.

Meestal komt in dit gesprek ook de uitvaart aan bod en eventueel enkele mooie herinneringen van de overledene die in de uitvaart ter sprake kunnen komen.

Alleen de afspraken voor de kerkelijke viering dienen met de priester of diaken te gebeuren.

Alle andere formaliteiten worden best via de begrafenisondernemer geregeld.

 

Uiteraard kan de familie ook zelf ten allen tijde rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de pastorale eenheid Maria ster der zee.

tel. 050 41 13 23

Uitvaartliturgie

Woorddienst of Eucharistie?


Tot voor enkele jaren nam een uitvaart bijna vanzelfsprekend de vorm van een eucharistieviering aan.

Maar op vandaag geven meer en meer mensen de voorkeur aan een gebedsdienst.


In een gebedsdienst is er geen consecratie en geen communie, maar krijgen de familie en vrienden alle ruimte om heel persoonlijk en eigentijds afscheid te nemen van de overledene. Zo kunnen ze de pijn én de dankbaarheid verwoorden die mensen voelen bij het overlijden van iemand die hen dierbaar was.

Tegelijk wordt dat afscheid zinvol gekaderd in de hoopvolle boodschap van het Evangelie.


De geloofsgemeenschap herdenkt de overledene wel in een eucharistieviering in de weken nà de uitvaartplechtigheid. Op die manier voorziet de parochie toch een eucharistieviering voor elke overledene.


Een uitvaart in elk van de zeven kerken van de pastorale eenheid Maria ster der zee wordt voorgegaan door een voorganger. Dat kan een priester of een diaken zijn.

De voorganger contacteert zelf de familie om verdere afspraken te maken over de uitvaartdienst.

Wanneer daar bijzondere redenen voor zijn kan er in overleg met de voorganger nog gekozen worden voor een eucharistieviering in plaats van een gebedsviering.

In dat geval zal de diaken tijdens de uitvaart bijgestaan worden door een priester.


Iets extra? Kiezen voor welke kerk?


Als je veel onderweg bent, mensen ontmoet in alle soorten van levensmomenten: blije, hele blije maar ook trieste en heel trieste. Dan nog probeert een mens daarin wat evenwicht te vinden. 

Heel dikwijls moet je op zo'n momenten ook opeens heel rationeel zijn. Want op korte tijd is er dikwijls veel te regelen en uit te praten omtrent zeer aardse zaken. 


Zo overkwam mij dit jaar reeds drie keer wat nu volgt:
Bij de voorbereiding van een uitvaartdienst worden de mogelijkheden om beelden te projecteren in de kerk besproken en overwogen. Dan komt ook de vraag: waar kunnen wij een beeldscherm of een projector huren; wanneer mogen we dat dan komen plaatsen; hoeveel zal dat ongeveer kosten, enzovoort ... 


Als ik nu vertel dat in de Sint-Rochuskerk al dat materiaal (groot gerief) ter plaatse is en gratis kan gebruikt worden, dan vallen de mensen achterover op hun buik. 

'De Sint-Rochuskerk, die is toch gesloten', klinkt het dan; 'Ze gaan dat toch afbreken. Die wordt toch alleen maar gebruikt voor culturele doeleinden.' 


Niets is dus minder waar. Voor ieder soort van dienst kan je in de Sint-Rochuskerk terecht. Men ver- telle het voort en verder en nog veel veel verder. De ruimte en de invulling van de Sint-Rochuskerk leent zich zeer goed voor huwelijk, doop, begrafenisdienst zelfs met beeldprojectie. 


Niet iedereen komt met de regelmaat van de klok naar de kerk. Dat is ook geen probleem. Doch er heerst toch wel een grote onwetendheid onder de mensen. Het is net daar dat soms wat misleidende boodschappen een rijke voedingsbodem vinden. 


Maar niet getreurd, we zijn  al veel verder dan 30 dagen zonder klagen, dus: 


seeyou@Sint-Rochus