Openbaring (driekoningen)

Openbaring

Aanvankelijk was de Openbaring des Heren een belangrijker feest dan Kerstmis. In de Oosterse Kerken wordt Kerstmis zelfs gevierd op de dag van de Openbaring des Heren. In de katholieke liturgie wordt het Driekoningenfeest gevierd op de zondag na 1 januari.

Als wij vandaag de ‘openbaring' van de Heer vieren, dan drukken we daarmee uit dat het Kind, dat geboren werd in de verborgenheid van Betlehem, gekomen is voor àlle mensen. Dit hoogfeest verwijst naar het universele karakter van Christus' zending. 'En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad', zegt Jesaja in de eerste lezing (Jes 60, 3).


Evangelist Matteüs schrijft dat magiërs of wijzen uit het Oosten een ster volgden en zo in Betlehem kwamen om het kind Jezus te aanbidden.

 

Zij verwijzen op die manier naar de hele zoekende mensheid aan wie Christus wordt geopenbaard als diegene die haar licht, zingeving en toekomst geeft.