Verzoening

Verzoening

Biechtgelegenheid

 

Het sacrament van de verzoening

 

Als we in ons leven tekort schieten steekt God Zijn helpende hand naar ons uit en komt Hij ons tegemoet in het sacrament van de verzoening.

Berouwvol onze fouten mogen uitspreken en hierover uitdrukkelijk vergiffenis vragen en krijgen maakt vrij en geeft de mens nieuwe moed.

 

Gemeenschappelijke verzoeningsviering

 

In de parochiefederatie Blankenberge zijn er doorheen het jaar twee gemeenschappelijke verzoeningsvieringen; namelijk tijdens de Advent

en tijdens de Veertigdagentijd.

Het zijn zeer fijne en zinvolle vieringen waarbij er gelegenheid is

tot persoonlijke belijdenis.

 

In de Veertigdagentijd, in voorbereiding op Pasen:

Dinsdag 19 maart 2024

om 19.00 uur in de Sint-Antoniuskerk (Blankenberge)


Voor een meer persoonlijk biechtgesprek

kan men steeds terecht bij de priesters van de pastorale eenheid. (zie OVER)

Dit eventueel na afspraak, of voor of na de eucharistievieringen.