Wijding

Wijding

De katholieke Kerk kent drie wijdingen. Namelijk de wijding tot diaken, tot priester en de bisschopswijding.

Wijding betekent dat je voor een welbepaalde taak in dienst van God en het volk geroepen en gezonden wordt.

Voel je geroepen om de twee artikels hieronder eens door te lezen …


Priester worden

Het evangelie beleven is een opdracht voor iedere christen. Een priester wenst in alle eenvoud en bescheidenheid daarin voor te gaan. Hij zoekt radicaal de liefde te beleven waarin Jezus is voorgegaan. De priester wil helemaal van en voor het evangelie leven. Die evangelische levenswijze houdt in dat hij bidt, vertrouwvol in het leven staat, barmhartig is,...

 

Hij verkondigt de Blijde Boodschap. Hij getuigt van het geloof in de verrezen Christus. Hij gaat voor in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten waarin God zijn mensen nabij blijft. Hij bemoedigt ook zijn medechristenen in hun geloof en bouwt met hen mee aan één gemeenschap. Daarvoor staat hij dicht bij de mensen. Tegelijk is hij ook goed thuis in het gebed. Hij wil dicht bij de bron zijn van zijn zending: Gods liefde.

 

Zijn roeping kleurt niet alleen zijn werk maar doordringt heel zijn leven. De priester poogt al zijn doen en laten af te stemmen op het evangelie. Hij wil zijn levenswijze in overeenstemming brengen met zijn geloof. Hij laat heel zijn leven bepalen door het woord en voorbeeld van Jezus. Door zijn evangelische levenswijze wordt hij inspiratiebron voor anderen.

Veel van wat een priester onderneemt, is getekend door ontoereikendheid. Daarom vertrouwt hij op Gods barmhartigheid en de steun van vele mensen.

 

De diocesane priester vervult zijn zending in een bisdom. In naam van Jezus en de gemeenschap wordt hij door zijn bisschop gewijd en gezonden naar een plaatselijke gemeenschap: een parochie/federatie, een onderwijsinstelling, een zorginstelling, een beweging,... Sommige priesters zijn werkzaam in de derde wereld.

 

Wil je graag vrijblijvend info over priester worden of over de opleiding,

of gewoon eens spreken met een priester of een student van het seminarie,

neem dan contact op met de vormingsverantwoordelijken van het

Grootseminarie van Brugge

Philippe Hallein

Potterierei 72

8000 Brugge

tel. 050 44 49 50

philippe.hallein@gmx.net

www.grootseminarie.be


Diaken worden

Diakens worden door Jezus geroepen om in zijn naam dienstbaar te zijn, in het bijzonder voor de kleinsten, de minsten. Diakens geven zo mee vorm aan een dienende kerk. Het is goed dat de dienende Christus aanwezig is in gewijde ambtsdragers. Dat noemen we de sacramentele kracht van het diaconaat. De diaken ontvangt door de wijding een drievoudige opdracht: de diaconie voor mensen in nood, de diaconie van de liturgie en het gebed, en de diaconie van de verkondiging.

 

Diakens staan midden de wereld, in het leven van elke dag. Ze staan dicht bij de zorgen en de vreugden van de mensen, ook van die mensen voor wie de kerk vreemd is. Zo maakt de diaken de brug tussen de kerk en de wereld, tussen Gods woord en het leven van elke dag.

 

De meeste diakens zijn gehuwd. Er zijn evenwel ook diakens die kiezen voor het celibaat. Diakenkoppels dragen samen de diaconale zending. Elk gezin doet dit op de wijze die hen het best ligt. Naast zijn zorg voor het gezin en zijn beroep kan de diaken op vraag van de bisschop ook specifieke pastorale taken uitoefenen.

 

Meer info:

Wil je graag info over diaken worden of over de opleiding om diaken te worden,

neem dan contact op met Geert Vervaecke - geert.vervaecke@ccv.be

neem ook een kijkje op www.diaken.beRoepingenavond

 

Ieder jaar is er in elk decanaat van ons land een 'Roepingenavond'. Dan bidden christenen samen om roepingen in de Kerk. Roeping, zowel van leken, zowel gehuwd als ongehuwd, als van godgewijde mensen. Want het lichaam van Christus, dat de Kerk is, bestaat uit vele ledematen.

Voel u dus ook maar geroepen om samen Kerk te zijn met velen.

 

Volgende roepingenavond: … … …

Roepingenzondag in Dadizele: … … …