Sint-Rochus

De Sint-Rochuskerk bevindt zich in het centrum van de stad.

Op het einde van de 19de eeuw werd de Sint-Antoniuskerk door het aangroeiende toerisme te klein. In 1885 werd de aanbesteding tot het bouwen van een nieuwe en grotere kerk goedgekeurd en kon gestart worden met de bouwwerken.

Reeds in 1889 werd de kerk in gebruik genomen.

Pas in 1896 echter werd de kerk door Mgr. Waffelaert ingewijd.

In februari 1903 werd de kerk voltooid met de toren

die in 1996 volledig werd gerestaureerd ter gelegenheid van 100 jaar

Sint-Rochuskerk.


De Sint-Rochuskerk is één van de weinige neo-romaanse kerken in

onze streek.

De brandglazen zijn merkwaardig en bijna allemaal voorzien van de naam van de milde schenker (dono dedit).

Aanvankelijk gebruikte men het Berger-orgel van de Sint-Antoniuskerk.

Pas in 1907 leverde de Brusselse orgelbouwer Georges Cloetens een nieuw orgel dat tussen 1964 en 1977 verbouwd en uitgebreid werd tot een volwaardig instrument. (zie tuttisforza.be)

Het koorgestoelte vooraan dateert van 1909

en is een prachtig neo-gotisch meubel dat perfect samengaat

met de preekstoel die nu buiten gebruik is,

maar nog steeds te bezichtigen is in de kerk.


Eucharistievieringen:

- dinsdag tot vrijdag om 09.30 uur

- zondag om 11.30 uur


Ligging:

Albertstraat 1, 8370 Blankenberge

Sint-Rochuskerk