Paastijd

Paastijd

Na de Veertigdagentijd op voorbereiding van het Paasfeest,

vieren we VIJFTIG dagen de paastijd.

Het summum voor christenen. Waar 7 keer 7 de perfectie is, daar doen de christenen er nog eentje bij. Vijftig dus of de perfectie plus één!

Christus is verrezen en ze mogen het allemaal weten en horen.


Een vreugdevolle tijd met veel Gloria, Halleluja, wierook, veel licht, bloemen,

gebed en opmonterend gezang, …


We vieren daarmee elk jaar opnieuw dat de Heer Jezus niet in de dood gebleven is. Maar dat het leven zoveel sterker is en blijft!

Hoe wordt de paasdatum berekend?


Pasen valt steeds op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart

Paasdata voor de volgende jaren:


2024: 31 maart

2025: 20 april

2026: 5 april

2027: 28 maart

2028: 16 april

2029: 1 april

2030: 21 april

2031: 13 april

2032: 28 maart

2033: 17 april