Sint-Job

Zondag 12 juni 2022


Jaarlijkse stapbedevaart

naar Sint-Job


Sint-Amanduskerk-Uitkerke

om 14.30 uur

Kapelletje van Sint-Job

MEER DAN 200 JAAR OUD

 

 

“Gaat tot Mijn dienaar Job, want Hij zal voor u bidden”, zo staat te lezen in de bijbelboek Job 42,8

 

Naar de aloude bedevaartplaats waar vroeger een kluizenaar woonde,

verbonden aan de kerk van Sint-Jan-Op-Den-Dijk,

komen nog elke dag mensen bidden om genezing te bekomen van allerlei gezwellen en zweren,

maar vooral om ‘verduldigheid’ te bekomen en te bewaren bij alle tegenslagen in het leven.

 

De Geschiedenis

Het Sint-Jobskapelletje kende een bewogen geschiedenis evenals de kerk van Sint-Jan die voor het eerst vermeld wordt in het jaar 1314 en die het voorrecht genoot een kluizenaar te mogen herbergen, die, ver van het werelds gewoel in alle eenvoud en stilte zijn leven wijdde aan gebed en boete tot heil en welzijn van allen die hem kwamen opzoeken om voor hem te bidden.

In 1804 verdwenen de laatste ruïnes van de kerk, die na de verwoesting ervan in de Geuzentijd nooit meer werd opgebouwd. In 1806 werd het huidige kapelletje gebouwd en het beeld van de heilige man Job die er wordt vereerd bevond zich eerst in de aloude kerk van Sint-Jan-Op-Den-Dijk.

Het beeld werd tijdens de Geuzentijd veilig verborgen en nadien aan de kerk van Uitkerke en tenslotte opnieuw aan het Sint-Jobskapelletje toevertrouwd;

Waar het sinds eeuwen ook thuis hoorde.

Wat nog overbleef van de rijke traditie van de parochie Sint-Jan-Op-Den-Dijk speelt zich op onze dagen af rondom de eenvoudige kapelletje waar tot voor kort nog drie herbergen gevestigd waren: “De Laatste Stuiver”, “de Sint-Jan” en “De Tele”, gelegen temidden van het heerlijke polderland met mooie vergezichten op de duinenrij en de kust, en de kerktorens van Blankenberge, Wenduine, Zuienkerke, Nieuwmunster, Lissewege en Brugge.

 

De Bedevaart 

Ieder jaar wordt op de tweede zondag van juni, door de bewoners van de Sint-Janswijk een bedevaart ingericht, want zij zorgen ook voor het onderhoud van het kapelletje. De bedevaart vertrekt vanuit de Sint-Amanduskerk te Uitkerke om 14.30 uur, biddend in de geest van het boek Job 42,8: “Gaat tot Mijn dienaar Job en Hij zal voor u bidden”, voor al ons wel en wee.

Aan het kapelleke volgt dan een korte bezinning met zegening en ommegang.

 

Het kapelletje, dat ondertussen een geklasseerd monument geworden is, wordt elk jaar bevlagt en versierd met mooie sierbogen ter ere van de heilige man Job,

en in herinnering aan het rijke verleden van deze gebedsplaats waar zovelen reeds kwamen bidden.

 

Breugelfeest

Na de bedevaart kan iedereen terecht op de hoeve “De Laatste Stuiver” om te proeven van een belegde boterham, een drankje of een ijsje en van de zo gegeerde droogvis. Kortom: een Breugeliaans festijn in de heerlijke polderlucht, verzorgd door jong en oud van de Sint-Janswijk.

 

Ook u wordt uitgenodigd

Alle bewoners van de Sint-Janswijk nodigen u allen van harte uit op hun bedevaart,

én om deze zeer oude Vlaamse traditie in ere te houden tot ons aller heil en zegen.

De opbrengst van het feest na de bedevaart dient volledig voor het onderhoud van het aloude kapelletje.