Aswoensdag

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag.


Tijdens de Eucharistieviering op deze dag wordt de as van verbrande palmtakken van het vorig jaar gezegend. Iedereen in de kerk wordt getekend met een kruisje van deze as.

Deze as is een teken van boetvaardigheid.

Het herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren

Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven,

de vorm van het kruis daarentegen wijst op eeuwig leven.

Aswoensdag

Woensdag 14 februari 2024: Aswoensdagviering


Er vindt in volgende kerken een as-viering plaats: 


Sint-Rochus: 11.00 u. (met aansluitend soep-stop)


Sint-Bartholomeus: 18.30 u.

 


Aswoensdag_Blankenberge