Sacramenten

Sacramenten

De katholieke Kerk kent 7 sacramenten:

Met name: doopsel, communie (eucharistie), vormsel, huwelijk, ziekenzalving,

verzoening en wijding (diaken, priester, bisschop).

 

Zij worden gevierd op de belangrijke momenten van het leven

en brengen het geloofsleven tot ontstaan en tot groei.

 

Sacramenten zijn altijd tastbaar en ook zichtbaar.

Ze zijn altijd op een of andere manier door onze zintuigen waar te nemen

doorheen uiterlijke handelingen, gebaren, riten, symbolen.

Zo maken we bij de meeste sacramenten een zegeningsgebaar, kruisteken,

een handoplegging, een onderdompeling (doop)

 

Ze worden daarenboven ook 'gedragen' door concrete voorwerpen en zaken.

Zo gebruiken we in de eucharistie: brood en wijn;

water in de doop;

olie bij het vormsel en de ziekenzalving;

ringen bij het huwelijk.

Sacramenten kan je dus steeds “zien, ruiken, voelen, horen en zelfs smaken”.

 

Bovenal zijn en blijven het bijzondere momenten

waarop God heel dicht (voelbaar) nabij komt in ons leven.