Zegeningen

Zegeningen

Het Latijnse woord voor zegenen is ‘benedicere’, dat bestaat uit de combinatie van twee woorden, namelijk: ‘bene’ dat ‘goed’ betekent en ‘dicere’ dat ‘zeggen’ betekent.

‘Benedicere’ betekent dus zeggen dat iemand of iets goed is

of iemand of iets het goede toezeggen (toewensen).

In praktisch alle religies komen zegeningen voor en in de christelijke opvatting heeft zegenen een duidelijke band met de drie-ene God.

 

De eerste die zegent is God als Schepper zelf. Dat begint al in het scheppingsverhaal in het eerste Bijbelboek Genesis, waarin wordt verteld dat God na elke scheppingsdag zegt dat de schepping goed is en dat Hij de mens nadat Hij die geschapen had, zegent.

 

Als een mens een zegen geeft, dan vraagt hij of zij niet alleen of iemand of iets Gods gunst of bescherming mag ontvangen, maar prijst hij God tegelijkertijd voor dat wat of wie hij zegent.

Door een zegen wordt de gezegende of het gezegende niet alleen onder Gods gunst en bescherming geplaatst maar tegelijkertijd aan God toegewijd.

Vanuit die Bijbelse inspiratie is de zegen een onlosmakelijk onderdeel van de christelijk liturgie en van het christelijk leven geworden.


In de Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke

zijn er een aantal vaste zegeningsmomenten en zegeningsvieringen:

 

Kinderzegen op Maria-Lichtmis

 

Palmzegening op Palmzondag

 

Fietsenzegeningen

 

Zeezegening (meer …)

 

Zegening van het Hubertusbrood (3 november)

 

Paarden- en dierenzegening  (Sint-Amandus)

 

Boekentassenzegening bij het begin van het nieuwe schooljaar

 

Ziekenzegening in de Advent


Er zijn ook andere momenten en wijzen van zegening mogelijk:

 

Zegening van een huis, appartement, handelszaak, …

 

Zegening van een boot, auto, motor, camion, tractor, …

 

Zegening van een kruisje, paternoster, heiligenbeeldje, sierraad, kaarsen,  …

 

Zegening van de verenigingsvlag

 

Zegening van een relatie

 

Zegening der stervenden

 

 

Maak voor deze vrijere vormen van zegening een afspraak bij priester of diaken