Sint-Michiel

het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. Zuienkerke werd waarschijnlijk uit de parochie Sint-Andries afgesplitst, die eerder uit Snellegem was ontstaan.


Wellicht beschikte Zuienkerke aanvankelijk slechts over een eenvoudige bidplaats, die een dochterkerk van Uitkerke vormde.


Het eerste kerkgebouw, gewijd aan de aartsengel Michaël, wordt op het einde van de 12de of in het begin van de 13de eeuw vervangen door een laatromaanse, basilicale kruiskerk, waarvan slechts de torenvoet bewaard is gebleven.


De achthoekige Romaanse vieringstoren werd gebouwd op het einde van de 12de eeuw.

Het historisch Berger-orgel dateert uit de jaren 1780 en werd in 1973 gerestaureerd.


Vieringen:

Zondag om 10.00 uur in week 1 - zie schema


Ligging:

Kerkstraat 1A

8377 Zuienkerke

Sint-Michielkerk