Doop van de Heer

Doop van de Heer

De zondag na de openbaring (driekoningen) wordt de kersttiijd afgesloten

met het vieren van het doopsel van Jezus

 

Nadenken over de doop van Jezus leert mensen beter het mysterie van het eigen doopsel te begrijpen en te waarderen. Van de doop van Jezus hebben wij een goede voorstelling. Wij zien het als het ware voor onze ogen gebeuren.

 

In het evangelie van Marcus lezen we: "Jezus zag de hemel open, Hij zag de Geest neerdalen"

en Hij hoorde een stem: "Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb".

In de doop van Jezus ligt heel zijn leven vervat. Het is voor Hem het uur van zijn roeping.

Hij stelt zich heel bewust aan de kant van de mensen.

Hij laat zich dopen omwille van en voor de mensen en neemt de zonden van de mensen op zich

zoals Hij ook aan het kruis gestorven is voor alle mensen.

 

De stem uit de hemel is het antwoord van de Vader op de bereidheid en gehoorzaamheid van Jezus: "Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb".

De Vader zal Jezus niet alleen laten. Hij schenkt Hem de liefde en de kracht van de Geest.

Met deze zekerheid en bijstand kan Jezus zijn taak op zich nemen. 

Ook in onze zending als christen zal Hij ons bijstaan, want wij zijn zijn veelgeliefde kinderen.

Door ons doopsel verklaren wij ons solidair met alle mensen, die de taak en de zending van Jezus in deze wereld willen voortzetten.

Gezalfd door de Geest van Jezus, willen wij solidair zijn met de arme, de zwakke en de zondige mensheid. Wij allen hongeren en dorsten naar liefde en gerechtigheid en zijn bekleed met menselijke zwakheid. Maar samen met Jezus blijven wij geloven in de waardigheid van elke mens,

blijven wij geloven in de fundamentele goedheid van de mens en

in zijn eeuwige bestemming bij God.

 

Dopen of laten dopen betekent: iemand op de weg van Jezus plaatsen!