Doopsel

Doopsel

Door het doopsel wordt men lid van de christelijke gemeenschap.

Het uitgieten van wat water over het hoofd van de dopeling staat symbool voor "onderdompeling in water" waarna een nieuw leven begint:

gezuiverd van vroeger kwaad en helemaal aan God toegewijd.

Daarbij wordt de dopeling dan ook gezalfd met heilige Geest.

Het is de gewoonte dat ouders hun kinderen op jonge leeftijd in de christelijke gemeenschap laten opnemen maar het spreekt vanzelf dat ook volwassenen zich kunnen laten dopen.

Wie het doopsel wenst te ontvangen of voor zijn kindje wil aanvragen krijgt over dit sacrament een verfrissende duiding in een eenvoudige doopvoorbereiding.

Lichtmisviering


Aansluitend op de viering van het doopsel, is er in het weekend voor of na 2 februari (Het feest van Maria Lichtmis) de Lichtmisviering


De ouders worden met Lichtmis uitgenodigd om opnieuw met hun kinderen, met het ganse gezin, naar de kerk te komen voor een fijne viering met kinderzegen. Het is goed dat mensen hun kinderen laten zegenen. Het is een teken van vertrouwen op die God die mensen zo nabij is; ook in het leven van alledag.


Aan het slot van de viering krijgen de ouders van de gedoopte kindjes uit het voorbije jaar dan ook het doopkruikje met de naam van kind mee naar huis. Een gezegend Lichtmiskaarsje als teken van moederlijke zorg en steun van Maria, de moeder van Jezus, wordt mee het leven ingedragen.


Lichtmisviering 2024

zaterdag 3 februari om 14.30 u. Sint-Antoniuskerk - Uitkerke

Zondag 4 februari om 10.00 u. Sint-Michielkerk - Zuienkerke