Sint-Amandus

De neogotische Sint-Amanduskerk,

bij de inkom van de Blankenbergse deelgemeente Uitkerke werd gebouwd rond 1089.

In de geschiedschrijving worden de eerste pastoors vermeld vanaf 1238.

In de 16de eeuw trokken de geuzen door onze streken en lieten er een spoor van vernielingen achter.

Ook de kerk van Uitkerke werd geplunderd en verwoest.

 

In 1642 werd de kerk gedeeltelijk hersteld

en in 1723 werd een gedeelte van het kerkhof ontruimd

om de steenweg Brugge-Blankenberge aan te leggen.

In 1797 ten tijde van de Franse revolutie werd de kerk gesloten en als stallingen gebruikt. In 1802 werd de kerk dan terug heropend en gebruikt voor de erediensten.

Van 1889 tot 1892 werden verbouwingen uitgevoerd: een beuk werd verplaatst zodat de toren niet meer in het midden maar op de zijbeuk staat.

Vanaf toen werd de kerk ook aangekleed en opgesmukt.

Er zijn  een twintigtal schilderijen, waarvan de oudste dateren van 1440.

De Sint-Amanduskerk schittert ook vanuit zijn prachtige brandramen waarop heiligen afgebeeld staan die onze streken gekerstend hebben; waaronder de Heilige Amandus.

 

De Sint-Amanduskerk is momenteel enkel open tijdens de vieringen:

-zondag om 10.00 uur: eucharistie

 

Ligging:

Zwarte Leeuwstraat, 8370 Blankenberge

(gps: Ruiterstraat 7)

 

Ook een bezoekje aan de bedevaartsplaats

“Het kapelletje van Sint-Job'”

op de vergane polderparochie Sint-Jan-op-den-dijk' is de moeite waard;

en altijd toegankelijk.

 

Jaarlijks tweede zondag van juni om 14.30 u. “Bedevaart naar Sint Job”

Sint-Amanduskerk