Volwassenen

Doopsel op volwassen leeftijd

Door het doopsel wordt men lid van de christelijke gemeenschap.

Het uitgieten van wat water over het hoofd van de dopeling staat symbool voor "onderdompeling in water" waarna een nieuw leven begint:

gezuiverd van vroeger kwaad en helemaal aan God toegewijd.

Daarbij wordt de dopeling dan ook gezalfd met heilige Geest.


Wie na de leeftijd van 12 jaar, of als volwassene wenst gedoopt te worden, dient zich aan te melden voor het catechumenaat. Dit kan via deze link: contact

Volwassenen die zich aanbieden om christen te worden, wellicht om gedoopt te worden, noemen we "catechumenen": God spreekt hen aan en vindt weerklank - echo - in hun leven.

Als gelovige gemeenschap voelt de parochie zich geroepen deze mensen te onthalen en met hen de weg naar volwassen geloven te gaan. De catechumenaatsweg geeft de richting aan voor de voorbereiding op en de viering van de sacramenten van doopsel, vormsel, eucharistie.

 

De catechumenaatsweg is een ernstig antwoord op hedendaagse vragen van mensen.

Het catechumenaat duurt meestal een jaar en is geritmeerd door catechetische perioden en liturgische vieringen". De zondagseucharistie als ontmoetingsmoment voor de christenen mag in dit alles het referentiepunt zijn.

 

We kiezen voor een plaatselijke werking in voldoende ruim verband, met als ankerpunt in de tijd: de Paaswake, waar de initiatie wordt voltrokken. De band met de bisschop wordt gerealiseerd in de viering van uitverkiezing en inschrijving op de eerste zondag van de veertigdagentijd in de kathedraal.

 

De catechumenaatsweg is een samenspel van vele actoren: bisdom, parochie en de plaatselijke gemeenschap. We zien er naar uit dat Gods liefde die mensen wekt in het geloof ook ontdekt wordt in allen die met de catechumenen op weg gaan.

 

Het komt er op neer dat iemand die wenst de doopcatechese te volgenop zijn/haar weg gedragen en gesteunt wordt door velen.

 

Als christen zijn mensen nooit alleen,

en heel zeker niet als ze de stap willen zetten naar het christen-worden!!

 

OMDAT JIJ MIJ KRACHT GEEFT!