Sint-Bavo

De parochie Houtave bestaat waarschijnlijk reeds eind 9de-begin 10de eeuw als zelfstandige parochie.


Rond het jaar 900 zou er reeds een kapel of kerkje in romaanse stijl opgetrokken zijn. Op het einde van de 13de-begin van de 14de eeuw wordt dit bedehuis vervangen door een kerk in gotische stijl, waarop het huidig kerkgebouw teruggaat.

De werd grotendeels vernield tijdens de geuzenonlusten in de tweede helft van de 16de eeuw. In de 17de eeuw wordt de kerk in laatgotische stijl herbouwd.


Vieringen:

Zondag om 10.00 uur in week 2 - zie schema


Ligging:

Pastoriestraat 12

8377 Houtave-Zuienkerke

Sint-Bavokerk