Sint-Bartholomeus

De eerste historisch gefundeerde vermelding van de parochie dateert van 1200 als "Novum Templum". De huidige benaming "Nieuwmunster" duikt pas op in 1214.

De huidige Sint-Bartholomeuskerk gaat terug op een vroeggotische kruiskerk met eind 13de of begin 14de-eeuwse vieringtoren.


De Tempeliers zouden de paters augustijnen van de Eeckhoutabdij te Brugge hebben gevraagd om de nieuwe parochie te bedienen. De paters zouden dan de patroon van hun abdij, de heilige Bartholomeus, als patroon voor de nieuwe parochiekerk hebben gekozen. De benaming 'Ukesham' zou op dat moment zijn vervangen door 'Novum Templum' of nieuwe kloosterkerk (Nieuwmunster). Het is niet duidelijk in hoeverre deze theorie historisch correct is.


Vieringen:

Zondag om 10..00 uur in week 4 - zie schema


Ligging:

Doelhofstraat 38A

8377 Nieuwmunster-Zuienkerke

Sint-Bartholomeuskerk