Vormsel

Vormsel

Het vormsel wordt meestal toegediend aan gelovigen op de drempel van de volwassenheid. Door dit sacrament engageert de gelovige zich als "getuige" te zullen leven

en vraagt dat Gods Geest hem daarbij zou helpen.

Om zich op dit sacrament voor te bereiden volgen de jongeren een vormselcatechese.

Vormselvieringen 2021


Blankenberge - Sint-Rochuskerk: Zaterdag 2 oktober 2021


Zuienkerke- Sint-Michielkerk: Zondag 3 oktober 2021


Uren van de verschillende vieringen volgen nog!

Vormselvieringen 2022


Blankenberge: zaterdag 21 mei 2022 - Sint-Rochuskerk


Groot-Zuienkerke: zondag 22 mei 2022 - 


Uren van de verschillende vieringen volgen nog!