Uitvaartliturgie

maria ster der zee

blankenberge zuienkerke

Uitvaartliturgie

Vooral op moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid nemen bij het overlijden van een geliefd familielied, wil de Kerk gelovig en hoopvol nabij zijn.

Er zijn veel manieren mogelijk om afscheid te nemen.

Als kerkelijke gemeenschap vervullen we daarin onze eigen rol.

Daarbij beogen we een integrale zorg voor stervenden en rouwenden.

Bij een kerkelijke uitvaart verwittigt de begrafenisondernemer zelf het secretariaat,

van waaruit dan contact opgenomen wordt met een priester of diaken.

De aangestelde voorganger (priester/diaken) maakt dan een afspraak voor een gesprek met de familie van de overledene.

In de eerste plaats is deze ontmoeting bedoeld als blijk van medeleven en steun in moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid.

Meestal komt in dit gesprek ook de uitvaart aan bod en eventueel enkele mooie herinneringen van de overledene die in de uitvaart ter sprake kunnen komen.

Alleen de afspraken voor de kerkelijke viering dienen met de priester of diaken te gebeuren.

Alle andere formaliteiten worden best via de begrafenisondernemer geregeld.

Uiteraard kan de familie ook zelf ten allen tijde rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de pastorale eenheid Maria ster der zee.

tel. 050 41 13 23

Woorddienst of Eucharistie?

 

Tot voor enkele jaren nam een uitvaart bijna vanzelfsprekend de vorm van een eucharistieviering aan.

Maar op vandaag geven meer en meer mensen de voorkeur aan een gebedsdienst.

 

In een gebedsdienst is er geen consecratie en geen communie, maar krijgen de familie en vrienden alle ruimte om heel persoonlijk en eigentijds afscheid te nemen van de overledene. Zo kunnen ze de pijn én de dankbaarheid verwoorden die mensen voelen bij het overlijden van iemand die hen dierbaar was.

Tegelijk wordt dat afscheid zinvol gekaderd in de hoopvolle boodschap van het Evangelie.

 

De geloofsgemeenschap herdenkt de overledene wel in een eucharistieviering in de weken nà de uitvaartplechtigheid. Op die manier voorziet de parochie toch een eucharistieviering voor elke overledene.

 

Een uitvaart in elk van de zeven kerken van de pastorale eenheid Maria ster der zee wordt voorgegaan door een voorganger. Dat kan een priester of een diaken zijn.

De voorganger contacteert zelf de familie om verdere afspraken te maken over de uitvaartdienst.

Wanneer daar bijzondere redenen voor zijn kan er in overleg met de voorganger nog gekozen worden voor een eucharistieviering in plaats van een gebedsviering.

In dat geval zal de diaken tijdens de uitvaart bijgestaan worden door een priester.

 

Copyright © All Rights Reserved mariasterderzee.be