Liturgie

maria ster der zee

blankenberge zuienkerke

3 en 4 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd

'In drie dagen zal ik de tempel doen herrijzen'

10 en 11: Vierde zondag van de Veertigdagentijd

'De Mensenzoon, omhooggeheven'

17 en 18 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

'Als de graankorrel in de aarde sterft'

24 en 25 maart: Palmzondag

'Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer'

1 april: Pasen

'Hij leeft, Hij is verrezen''

Copyright © All Rights Reserved mariasterderzee.be