Witte Donderdag

Op Witte Donderdag gedenken wij het Laatste Avondmaal van de Heer Jezus.

Voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel.

Maar niet zonder hen eerst de voeten gewassen te hebben

dit gekoppeld aan die opdracht: en doe dit ook zo met uw naaste


Op dat moment vieren wij ook de instelling van de eucharistie

en het nieuwe en eeuwigdurende verbond van God en de mensen.

Het Brood en de Wijn zinnebeeld van de zichzelf wegschenkende man-Gods.

We blijven dit doen om Hem te gedenken

Witte Donderdag

Witte Donderdag 2022: 14 april


Blankenberge: Schema


Zuienkerke: Schema