Stille Zaterdag

Stille Zaterdag

Luisteren in de stilte naar het antwoord dat God geeft op lijden en dood, op lijden dat te zwaar doorweegt. Het antwoord: De Gekruisigde en Verrezen Jezus.

De geschiedenis van God staat voor christenen geschreven tussen kribbe en kruis. Jezus kijkt mensen aan en zegt: “Neem je kruis op en volg mij”.

Voor wie het kruis echt en ten volle opneemt, krijgt verrijzenis opeens een nieuwe betekenis. Dan wordt het kruis een plusteken dat bevrijd van valse dromen en verwachtingen die er niet zijn. Het kruis brengt mensen tot de ware aard van het leven, tot de juiste afmetingen van het klein mensenkind.


Stille zaterdag wordt daarmee door de duisternis van het lijden heen zien, om met het hart de dingen te verstaan waar het verstand niet meer bij kan.


Na het verstaan van stille zaterdag kan nieuw leven beginnen groeien. Eenmaal over het lijden heen gaan de ogen opnieuw open. Maar nu met een geheel andere kijk op leven, op toekomst, zelfs op heden. In het nu staan met het perpectief op toekomst zonder einde.


Het is wat als de graankorrel die sterft in de aarde: nu nog net geen groene aar, en toch al bijna zichtbaar. Je weet het al, hij is zo goed als voelbaar, waarneembaar.

Of het zo mooie beeld van rups, de cocon en de vlinder. Het is niet voor niks dat men in de palliatieve afdeling in Brugge koos voor die naam: “De Vlinder”. Het is er de Goede Week doorleven. Met kruis en sterven, afscheid nemen van alles en iedereen. Dit dikwijls in grote verlatenheid. Het is ook de stilte ingaan om te mogen ontpoppen als een vlinder in die nieuwe wijze van ‘zijn’.

Paaswake 2022: zaterdag 16 april


Blankenberge: Schema


Zuienkerke: Schema

Paaswake Blankenberge