Palmzondag

Palmzondag

Met Palmzondag wordt Christus onthaald als een topvedette in Jeruzalem.

De hele stad wil een glimp van hem  opvangen,

iedereen wil hem zien…


Met Palmzondag is er vreugde maar ook ontzetting, gejuich en lijden.

We hebben groene palmtakken meegebracht, teken van hulde en vreugde.

We gaan de Goede Week in en willen meegaan met Jezus,

de weg van lijden en dood, de weg naar het grote feest van Pasen.

Met Palmzondag horen we dat Jezus van Nazareth

met een krachtig ‘hosanna’ is verwelkomd in Jeruzalem.

En we delen Groene takken die de winter overleven, palmen,

teken van leven, symbool van vrede, en de hoop die wij willen geven

aan de vele mensen die rekenen op onze solidariteit.

Een palmtakje, dat thuis, of waar dan ook

een teken wil zijn van verbondenheid ,

en van vertrouwen in het leven, een herinnering ook aan dit moment,

samen doorgebracht in de aanloop naar Pasen.

Een palmtakje, doorgegeven aan elkaar -

met een wens en een gebaar van in vrede omgaan met elkaar.


Palmzondag 2022: 9 en 10 april


Blankenberge: Schema


Zuienkerke: Schema