Gemeenschap

Gemeenschapsopbouw

Een cruciaal punt in het christelijk leven is de gemeenschapsopbouw.

Een hechte groep vormen die durft naar buiten treden en aan de wereld toont hoe christenen leven, wie ze zijn, wat ze doen, waar ze mee bezig zijn, … …Zaterdag 18 januari 2020

Sint-Antoniuskerk om 17.30 u.

Eucharistieviering voor de christelijk geïnspireerde verenigingen

opgeluisterd door het Sint-Rochuskoor

met aansluitend nieuwjaarsreceptie in zaal Forum.

Een prachtvoorbeeld van 'Aan elkaar geweven zijn …'


Foto's 2020

Foto's 2019

Foto's 2018


Dag van de Vriendschap 2020

De jaarlijks weerkerende gebeurtenis: met veel goede contacten, veel vrienden samen, nieuwe vriendschappen, een gezellige barbecue, verenigingen, deelnemersquiz met mooie prijzen, …

Locatie: Duinse Polders van 11.00 tot 17.00 u.

Door de gekende maatregelen is het organisatorisch niet mogelijk om in 2020 deze bijeenkomst te laten plaatsvinden