Leerhuis

maria ster der zee

blankenberge zuienkerke

Leerhuis 2018-2019

OP STAP MET ABRAHAM

 

VAN TWIJFEL NAAR VERTROUWEN

In deze editie van het Leerhuis staat de figuur van Abraham centraal.

Zijn tocht met God biedt een inspirerend voorbeeld van de ervaringen die elke gelovige doormaakt.

Hij weet zich geroepen, en gaat vol vertrouwen op weg. Op die weg ontpopt hij zich als een zegen voor de anderen, net zoals God hem heeft opgedragen. Toch wordt hij ook geconfronteerd met twijfel en onzekerheid, net zoals elk ander mens.

In zeven groepsbijeenkomsten komen zeven bekende en minder bekende verhalen uit de Abrahamcyclus uit het boek Genesis aan bod.

We leren er gaandeweg Abraham kennen, niet alleen als de 'vader' van de Godgelovigen, maar ook als een mens van vlees en bloed.

Over het Leerhuis:

Kort gezegd betekent het dat we in een huis samen komen om te leren. Een huis staat voor warme ontmoeting. Mensen ontmoeten en beluisteren elkaar in hun vreugden en zorgen. Echter gaat het ook over leren. We leren elkaar beluisteren maar we leren vooral de bijbel lezen en we leren hoe God ons vandaag tegemoet komt via de Schrift, zijn Woord-van-leven.

 

WAAR en WANNEER?

Er zijn 7 ontmoetingen voorzien, telkens op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur

in het decanaal secretariaat, Ruiterstraat 7.

Deze gaan door op 10 oktober, 7 november, 5 december 2018, 30 januari, 27 februari, 27 maart en 8 mei 2019.

Bijkomend zijn er nog twee ontmoetingen voor alle deelnemers:

•startbijeenkomst op dinsdag 25 september 2018 om 19.30 uur, Groenhove, Torhout;

•slotbijeenkomst op dinsdag 21 mei 2019 om 19.30 uur, Groenhove, Torhout.

 

INSCHRIJVEN:

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20.

•Inschrijven kan je via mevr. Hilde Popelier (hildepopelier@mariasterderzee.be),

graag tegen 15 september 2018.

•Wil ook 25 EUR overschrijven op rekening BE22 4675 0811 1147 van het CCV, Geldenaaksebaan 277,

3001 Heverlee, met vermelding ‘Leerhuis 9 + naam deelnemer’.

 

De begeleidingploeg:

Paul Beernaert en Jos De Muynck

Simonne Van Hool en Henk Sanders

Jozef Leterme en Lieven Soetaert

 

Copyright © All Rights Reserved mariasterderzee.be