Uitvaartliturgie

maria ster der zee

blankenberge zuienkerke

Uitvaartliturgie

Vooral op moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid nemen bij het overlijden van een geliefd familielied, wil de Kerk gelovig en hoopvol nabij zijn.

Er zijn veel manieren mogelijk om afscheid te nemen.

Als kerkelijke gemeenschap vervullen we daarin onze eigen rol.

Daarbij beogen we een integrale zorg voor stervenden en rouwenden.

Bij een kerkelijke uitvaart verwittigt de begrafenisondernemer zelf het secretariaat,

van waaruit dan contact opgenomen wordt met een priester of diaken.

De aangestelde voorganger (priester/diaken) maakt dan een afspraak voor een gesprek met de familie van de overledene.

In de eerste plaats is deze ontmoeting bedoeld als blijk van medeleven en steun in moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid.

Meestal komt in dit gesprek ook de uitvaart aan bod en eventueel enkele mooie herinneringen van de overledene die in de uitvaart ter sprake kunnen komen.

Alleen de afspraken voor de kerkelijke viering dienen met de priester of diaken te gebeuren.

Alle andere formaliteiten worden best via de begrafenisondernemer geregeld.

Uiteraard kan de familie ook zelf ten allen tijde rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de pastorale eenheid Maria ster der zee.

tel. 050 41 13 23

Copyright © All Rights Reserved mariasterderzee.be