Liturgie

maria ster der zee

blankenberge zuienkerke

22 en 23 december: Vierde zondag van de Advent

'Gezegend is de vrucht van uw schoot, Maria'

25 december: Hoogfeest van Kerstmis

'Heden is u een Redder geboren'

29 en 30 december: Heilige Familie

'Wist je niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'

1 januari: Heilige Maria, Moeder Gods

'Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf'

5 en 6 januari: Openbaring van de Heer

'Op het zien van de ster werden zij vervuld met overgrote vreugde'

12 en 13 januari: Doop van de Heer

'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn welbehagen gesteld'

Copyright © All Rights Reserved mariasterderzee.be